Det er mere aktuelt end nogensinde at reducere arbejdsomkostningerne. Særligt indenfor jordbearbejdnng og såning, er der mulighed for besparelser. AMAZONE har på baggrund af mange års praktiske undersøgelser udviklet maskiner, der opfylder dette formål.

Uanset hvilket arbejde, der venter os derude, er det tydeligt, at tiden til at udføre markarbejdet bliver stadig mindre. For alle gælder det om, at få lavet mere på kortere tid.

Set fra en teknisk synsvinkel, er der to muligheder for at opnå større ydelse på kortere tid. At forøge arbejdsbredden eller at køre i et højere tempo. Hvad angår arbejdsbredden, er mulighederne efterhånden udtømte, og AMAZONE koncentrer sig derfor om "højere tempo".

AMAZONEN-WERKE blev grundlagt i 1883 af Heinrich Dreyer og er i dag fortsat i familiens eje.

Få information om AMAZONEs produkter ved at kontakte os, eller start med at hente materiale under Downloads eller under de enkelte produktgrupper.