Woods

Amerikanske Woods med Europæisk hovedsæde i Belgien har mere end 50 års erfaring med udvikling og produktion af rotorklippere og dette giver sig bl.a. udslag i 6 års garanti på gearkasser. Derudover udmærker Batwing sig ved at være udstyret med fjederophængt tandemhjul, ekstra knive til findeling af materialet og et kraftigt skjold der er designet således at afbøjningspladerne hjælper til at skære materialet flere gange, hvilket giver mere fintsnittet materiale og giver en jævnere fordeling.